Samorządy metropolii warszawskiej mówią razem w kontekście programowania środków unijnych dostępnych w perspektywie finansowej 2020+.

Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy (fot. pras.)Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy (fot. pras.)

Warszawa oraz sąsiadujące ze stolicą gminy i powiaty podpisały nową deklarację współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

W poniedziałek, 18 czerwca samorządowcy podpisali deklarację, która poszerza terytorialnie oraz tematycznie współpracę między gminami i powiatami. Przypomnijmy, od 2014 r. metropolia działa na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To między innymi: budowa systemu tras rowerowych oraz parkingów P+R, projekty edukacyjne, a także zwiększające dostępność e-usług publicznych. Dotychczas porozumienie obejmowało swoim zasięgiem 40 samorządów.

Fundusze europejskie w perspektywie finansowej 2020+ będą uwzględniały nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne. Miasto stołeczne Warszawa, 69 gmin oraz 9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński) tworzących region „warszawski stołeczny” budują zaplecze oraz wypracowują priorytety rozwojowe, aby prezentować spójne stanowisko w negocjacjach budżetu unijnego 2020+.

– Jesteśmy gotowi do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego poszerzonej terytorialnie metropolii warszawskiej. Ta jedność wyrażona na piśmie daje nam siłę do wspólnego stanowienia w kontekście programowania środków unijnych dla metropolii dostępnych w polityce spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+ – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy i dodaje – Już teraz wiemy, że trwające negocjacje budżetowe będą szczególnie trudne dla krajów naszego regionu, dlatego jako metropolia, chcemy się do tego przygotować i mówić jednym głosem o naszych potrzebach.

Pierwsza połowa 2018 r. minęła samorządowcom na intensywnych pracach nad przygotowaniem „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”. Dokument będzie określał wspólne kierunki działań dla metropolii w nowych granicach terytorialnych. Głównym narzędziem do jego wypracowania była seria warsztatów strategicznych dla gmin i powiatów prowadzonych przez ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie trwają prace nad zebranym materiałem badawczym.
(UMW)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!